Bonus

Als u me, met de hand op het hart, belooft het niet verder te vertellen, dan zal ik u een geheimpje verklappen. Het is een ontboezeming, iets wat ik in het kader van de algemene transparantienorm in ons land anno 2012, toch kwijt moet. Ik heb mezelf … – nou ja, vooruit dan – … …

Telomeren

Voor het geval je mijn column niet leest in InfoRegio, dan heb je recent iets gemist. Ik schreef daarin onlangs namelijk over een absolute doorbraak in de medische wetenschap, die voor werkgevers en andere ondernemers met personeel verstrekkende gevolgen heeft. In positieve zin bedoel ik dan. Want met de kennis waarover we nu ineens kunnen …

Ridder…

            Liefst acht maanden lang is, achter mijn rug om, gewerkt aan een zodanige voordracht, dat het Hare Majesteit behaagde mij voor mijn vrijwilligerswerk door de jaren heen te onderscheiden met de zeer eervolle titel van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Er is volop vergaderd, gemaild, gebeld, geschreven …

Een man en zijn missie…

Het was een vaste routine. Elke week, doorgaans op maandag, leegde ik de mailbox van de redactie na om te zien, wat daar zoal in was bezorgd. Een paar verzoeken, een handvol tips en een enkel persbericht. Maar, de tijden zijn veranderd. Steeds vaker kan ik niet meer tot de volgende maandag wachten. Want de …

Ik ga op reis en ik neem mee…

Je ziet het haar denken: ‘Júllie willen toch naar Gotenburg? Nou dan.’ En dus neemt ze alle tijd om zich te installeren achter de incheckbalie, die ruim tien minuten eerder door haar collega is verlaten. Dat was om vijf voor half één. Kennelijk – met enige marge – tijd voor wisseling van shift. Want van …

Ik wist het wel

Ik was gewaarschuwd. Door mezelf. Lees maar terug in blog 1: ermee beginnen is geen kunst. De vaart er in houden en regelmatig schrijven is veel lastiger. Want dan is tijd je grootste vijand. Ik kan me regelmatig verbazen over het feit dat types hun blogs dagelijks – ja soms zelfs meerdere keren per dag …

On the blog

Je hebt zo van die taken waar je om de een of andere reden steeds net niet aan toe komt. Een ervan is een blog bijhouden. Gewoon af en toe je visie neerleggen, dingen die je bezig houden van je af schrijven. Goed, ik heb dan mijn columns in zakencourant InfoRegio en in ‘De Nieuwe …

In de echte communicatiemensenwereld…

Het was weer een voorrecht. Woensdag 12 januari mocht ik de Raad van Commissarissen van Adviesbureau Scompany weer voorzitten. Ik had een even gevarieerde als deskundige raad om me heen: een collega-docent (communicatieve vaardigheden), een recruitment consultant, een zelfstandig adviseur en een medewerkster Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. We kregen zes teams te …