Beijer PR

Profiel

In Beijer Public Relations verwezenlijkt Henny Beijer zijn ambitie om vanuit een onafhankelijke bureaustructuur, zijn opdrachtgevers te ondersteunen in veelsoortige communicatieactiviteiten. Pragmatisme en resultaatgerichtheid zijn hierbij de trefwoorden. Beijer’s jarenlange ervaring in de ontwikkeling en realisatie van geïntegreerde public relations programma’s voor zowel grote (internationale) organisaties als bedrijven in het MKB staan borg voor effect.

Het bureau bestrijkt in zijn dienstverlening het brede werkveld van public relations. Dat wil zeggen inclusief mediarelaties, mediatrainingen en (journalistieke) tekstproducties.

Audiovisuele producties worden uitgevoerd onder de handelsnaam Beijer Sound & Vision. In Sportscom zijn advies en diensten op het terrein van sportcommunicatie samengebracht.

Beijer Public Relations is een voortzetting van Henny Beijer management support bv (HBMS), dat in de jaren negentig van de vorige eeuw zeer succesvol was in communicatie- en projectmanagement, onder meer in opdracht van de KNVB, stichting NeXXt 2005, Amsterdam Admirals, Tempo-Team, British American Tobacco, Euro 2000, Sparta Rotterdam en AFC AJAX.

Van alle communicatietechnieken is public relations nog altijd een van de meest ondergewaardeerde. Het diffuse imago van de discipline en de te pas en te onpas gebruikte term PR zijn daar debet aan. Wie op enigerlei wijze een organisatie naar buiten toe vertegenwoordigde, deed ineens aan ‘pie-ar’.

Public relations omvat het leggen van contacten en het onderhouden van goede relaties met geselecteerde doelgroepen. PR richt zich op het vergroten en beïnvloeden van kennis en attitude van relevante doelgroepen en communiceert, met de kracht van een prikkelend verhaal, in een overtuigende context, de intrinsieke merkbeloften. PR werkt voor zowel nieuwe (corporate) merken, producten en diensten, als voor bestaande. Door via kwalitatieve impressies zorg te dragen voor een relatie tussen de (potentiële) afnemer en het merk, ondersteunt en versterkt PR de geloofwaardigheid, de loyaliteit met en het vertrouwen in het bedrijf, het merk, het product of de dienst.

Wij geloven in een geïntegreerde inzet van public relations. Inspanningen moeten en kunnen elkaar versterken, mits in de juiste dosering, volgens een werkbare planning en gestructureerd ingezet. Soms werkt de ene techniek beter dan de andere, soms zijn budgetten en timing bepalend. Van uw partner in communicatie mag u verwachten, dat die over de vereiste kennis en ervaring beschikt, om die afweging zorgvuldig en beargumenteerd met u te maken.

Beijer Public Relations is die deskundige en professionele partner. Wij beschikken bovendien over een uitgebreid netwerk van specialisten op verwante terreinen, met wie wij samenwerken.