In de echte communicatiemensenwereld…

Het was weer een voorrecht. Woensdag 12 januari mocht ik de Raad van Commissarissen van Adviesbureau Scompany weer voorzitten. Ik had een even gevarieerde als deskundige raad om me heen: een collega-docent (communicatieve vaardigheden), een recruitment consultant, een zelfstandig adviseur en een medewerkster Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. We kregen zes teams te …

Ridder…

            Liefst acht maanden lang is, achter mijn rug om, gewerkt aan een zodanige voordracht, dat het Hare Majesteit behaagde mij voor mijn vrijwilligerswerk door de jaren heen te onderscheiden met de zeer eervolle titel van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Er is volop vergaderd, gemaild, gebeld, geschreven …

Telomeren

Voor het geval je mijn column niet leest in InfoRegio, dan heb je recent iets gemist. Ik schreef daarin onlangs namelijk over een absolute doorbraak in de medische wetenschap, die voor werkgevers en andere ondernemers met personeel verstrekkende gevolgen heeft. In positieve zin bedoel ik dan. Want met de kennis waarover we nu ineens kunnen …