Producties in uitvoering

Week 2 van 2011 is voor een flink deel besteed aan de opstart van onze periodieken D-Magazine (Detail Resultgroep NV) en InfoRegio (editie 1-2011). De nieuwe zakencourant voor Groot Haarlemmermeer toetst de ondernemersgeest van de bewoners van het nieuwe cultuurgebouw, portretteert een ondernemer in de cafetaria-branche, duikt in de actualiteit rond ondernemersverzekeringen en schetst de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank regio Schiphol via haar ondersteuning van het project HOPE XXL. Daarnaast aandacht voor trends en ontwikkelingen in digitale marketing en social media en een groot verhaal over ZZP’er zijn in het Nederland van 2011. Daarnaast zijn we flink actief geweest bij opdrachtgever Hogeschool Utrecht, faculteit Communicatie en Journalistiek. Naast een actieve rol in de onderwijsontwikkeling voor de deeltijdopleiding Communicatiemanagement, zat Henny de Raad van Commissarissen van Scompany voor. De raad beoordeelde het werk van 6 adviesteams. Daarover, alsook een oproep aan collega’s om ruim plaats te maken voor stagiairs en studenten, kun je alles lezen in Henny’s meest recente blog. Klik daarvoor in het menu rechts