In de echte communicatiemensenwereld…

Het was weer een voorrecht. Woensdag 12 januari mocht ik de Raad van Commissarissen van Adviesbureau Scompany weer voorzitten. Ik had een even gevarieerde als deskundige raad om me heen: een collega-docent (communicatieve vaardigheden), een recruitment consultant, een zelfstandig adviseur en een medewerkster Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. We kregen zes teams te beoordelen. Teams van 3 of 4 studenten, die gedurende 10 weken een adviesteam vormen en voor een externe opdrachtgever aan de slag gaan. Het gaat om realistische opdrachten in de echte beroepspraktijk: van een imago-onderzoek tot een marketingplan, van een concurrentie-analyse tot het opzetten van een evenement. En dat alles op basis van een briefing, een de-briefing, onderzoek, analyse en in een plan uit te werken aanbevelingen. Inclusief budgetbewaking. Het was weer inspirerend om zoveel enthousiasme te zien, zoveel drive om het in dit vak te gaan maken. Jonge lieden die eigenlijk voor het eerst te maken krijgen met een betalende klant. Eentje die vragen stelt, die eisen heeft, die verwachtingen koestert en die betaalt. Ze werken van 9 tot 5, en langer, per dag. En ze moeten presteren. Want de deadline staat vooraf vast.

Het concept is 11 jaar geleden bedacht door een ex-bureaugenoot van mij. Een bevlogen consultant met wie ik onder meer op het Coca-Cola account mocht opereren en die later zijn weg vond via het bedrijfsleven naar het onderwijs. Hij sloeg de brug naar de praktijk die voordien niet of nauwelijks verbond. Hij zag de noodzaak om derdejaars studenten HBO (hogere beroepsopleiding) ook daadwerkelijk die beroepspraktijk in te loodsen, ze te laten proeven en wennen. Geen betere leerschool dan de dagelijkse praktijk. Met al zijn verplichtingen, sores, rapportages, tegenslagen, kansen, falen en successen. Jammer dat het alles bij elkaar precies 1 periode, ofwel 12 weken, duurt, waarvan hier en daar nog wel een paar dagen extra verloren gaan aan allerhande formaliteiten.

Bedenker en leider Paul Linders zette er nu een streep onder. Hij gaat eens wat anders doen. En hij laat een geslaagd – en ondertussen elders veelvuldig gekopieerd – onderwijsconcept achter. Hij verdient alle credits. En ik kan het zeggen, want ik was eertijds bij de eerste (proef)opdrachtgevers en ik ben sindsdien veelvuldig als lid en voorzitter van de RvC opgetreden. Het momentum deed me beseffen hoe belangrijk het is, dat wij – ondernemers, bedrijfsleven – plaats blijven maken voor stagiairs, maar ook voor concepten als Scompany. Niet vanuit de gedachte dat we zo lekker goedkoop aan mankracht kunnen komen. Maar wel betrokken en gemotiveerd om jonge mensen in hun specifieke fase van ontwikkeling in het vak de kans te geven van de praktijk te proeven. En in die praktijk zichzelf te ontdekken en als mens en vakman of -vrouw te groeien. Daarom nog maar eens een dringende oproep: maak plaats voor talent in opleiding. Daar wordt iedereen beter van! Kijk ook op scompany.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.