Vrijwilligerswerk MeerWaarde

Veel vrijwilligers besteden een aanzienlijk deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk voor MeerWaarde bij diverse activiteiten en met verschillende doelgroepen. En mede dank zij de aandacht en ondersteuning van deze vrijwilligers kunnen andere inwoners uit Haarlemmermeer deel blijven uitmaken van de maatschappij. Om een impressie te geven van het werk van deze vrijwilligers heeft Beijer S&V een korte promotievideo gemaakt waarin een aantal activiteiten de revue passeren.

Het beeldmateriaal is oorspronkelijk vervaardigd voor een langere documentaire, waarin een aantal vrijwilligers zou worden gevolgd. Hun wegen zouden elkaar kruisen, waardoor een impressie zou worden gegeven van 24 uur vrijwilligersinzet als smeerolie voor de samenleving. Om budgettaire redenen werd het project onderweg stopgezet. Met de nieuwe, beperkte clip montage wordt alsnog recht gedaan aan de wensen van opdrachtgever MeerWaarde. De clip ging in december 2013 in première en draait onder meer via het YouTube-kanaal van de welzijnsstichting.

Henny Beijer verzorgde het script, de montage en de regie. forthewhimn.com tekende voor de post-productie.