Reportages en interviews voor Detailresult Groep

belmagazine

Net als in 2014 zal Beijer PR komend jaar in opdracht een groot aantal reportages en interviews verzorgen voor publicaties van detailresult Groep. De belangrijkste uitgave waarvoor journalistieke teksten worden aangeleverd is het personeelsblad D-Magazine. Voor dit blad werkt Beijer PR ondertussen al weer 7 jaar. “Het leuke aan deze opdrachten is de variatie”, zegt Henny, die verreweg de meeste teksten zelf schrijft. “Ik kom in contact met een grote verscheidenheid aan mensen die zowel over zakelijke onderwerpen als prsoonlijke dingen hun verhaal aan me vertellen. Of het nu gaat om een nieuw bestelsysteem, het personeelsmanagement van een supermarktmanager of een carrière, of ik tref iemand thuis met een gepassioneerd verhaal over zijn of haar hobby. Dit zijn echt de leuke kanten van het schrijfvak.”

Organsiaties die ook behoefte hebben aan prettig leesbare en op specifieke doelgroepen afgestemde artikelen kunnen voor een vrijblijvend gesprek contact opnemen met ons bureau. Naast Henny werkt het bureau met een aantal freelance schrijvers en schrijfsters die hun sporen op specifieke terreinen hebben verdiend. Ook voor het management van magazines en het voeren van eind- of hoofdredactie is Beijer PR beschikbaar.

Beijer PR is onder meer ook de belangrijkste tekstleverancier voor het interne blad van Bel Groep in Nederland.