Trailer Adamas kinderfilms oogst veel lof

De trailer van de Adamas kinderfilm 2015 is voor het eerst op supergroot LED-scherm vertoond tijdens het Adamas gala vrijdag 25 sepotember jongstleden in Aalsmeer. De reacties op de sterk visuele trailer waren zeer lovend. Verschillende galabezoekers twitterden en sms-ten direct na de vertoning enthousiast. De trailer zal onder meer worden ingezet voor fondsenwerving. De beide hoofdfilms moeten kort voor kerstmis 2015 gereed komen.