Einde aan 12 jaar praktijk in HBO communicatie en journalistiek

utrecht3

Met dank aan de regelneefjes in Den Haag (exit VAR) en bij gebrek aan creativiteit in het vinden van adequate alternatieven is na ruim 12 jaar een einde gekomen aan Henny’s betrokkenheid bij een aantal cursussen voor voltijd- en deeltijdstudenten en de begeleiding van praktijkstages voor de Hogeschool Utrecht. Henny was onder meer betrokken bij de vakken ‘Omgaan met de pers’, ‘Mediatraining’, ‘Sport en commercie’, ‘Sport en video’ en ‘Videopersberichtgeving’. “Bestaande en nieuwe regeltjes verhinderden een één-op-één alternatief”, licht Henny toe. “Dat was in mei bij de invoering van de wet DBA wel duidelijk. Ik denk echter, dat er nog voldoende mogelijkheden waren en zijn om het alsnog voor zowel de opleidingen als mijzelf naar tevredenheid te regelen. Maar dat vraagt wel de wil en de durf om buiten procedures en systemen te denken. Daaraan ontbrak het bij de HU helaas, waardoor, amper 2 weken voor aanvang van het nieuwe cursusjaar, helaas toch een streep ging onder de samenwerking.”