Afscheid van D-Magazine

Na ruim 18 jaar kwam begin 2022 een einde aan ons (bedrijfs)journalistieke werk voor Dirk van den Broek en DekaMarkt. Het begon in 2004 met persberichtgeving en artikelen voor personeelsblad D-Info. Het eindigde met de laatste artikelen in D-Magazine, eertijds het bedrijfsblad van Detail Result Groep met een oplage van ruim 20.000 exemplaren.

Herijking

“Het is spijtig natuurlijk als aan een zo lang bestaande samenwerking een einde komt, maar het is wat het is”, reageert Henny. “Dirk en Deka gaan toch weer meer zelfstandig verder en dat moment is aangegrepen om de interne communicatiemiddelen te herijken. Het betekende het einde van het blad, waarvan zes edities per jaar verschenen.”

Leidende rol

Beijer PR voerde sinds de oprichting van DRG de hoofdredactie van het gezamenlijke personeelsblad, waarvoor het bureau de pitch won. Buiten de opmaak, die in de eigen studio van DRG werd gedaan, runde BPR het blad zowel tekstueel als wat betreft fotografie, planning en organisatie. Jarenlang werd het blad op het huisadres van de medewerkers bezorgd. In de laatste fase werd de hoofdredactie door het bedrijf zelf opgepakt en was Henny vooral actief als schrijver van interviews en reportages.

Dank

“We zijn veel dank verschuldigd voor het vertrouwen dat we al die jaren mochten genieten in de verschillende rollen die we vervulden voor het bedrijf en haar blad”, aldus Henny. “Wie weet dat we ad hoc nog wel eens aan de slag mogen voor deze gewaardeerde klant van het eerste uur.”