Scenario ontwikkeling voor De Heimanshof

Henny is gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en productie van een film voor heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp. De tuin bestaat in 2025 50 jaar en wil – naast tal van andere jubileumactiviteiten – bij die gelegenheid graag een promotionele film hebben.

Synopsis en scenario

In een werkgroep van louter vrijwilligers zal – onder creatieve aansturing van Henny – een filmverhaal worden bedacht en ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de werkgroep ook leidend is in de feitelijke productie. Omdat de Heimanshof draait op subsidies en donaties, is het beschikbare budget vrijwel nihil. de uitdaging is dus een script te ontwikkelen, dat ook haalbaar is in de realisatie. Gedacht wordt onder meer aan samenwerking met creatieve opleidingen in de regio.

De film zou medio 2025 gereed moeten zijn.